فیش حقوقی کارکنان اموزش وپروش ناحیه 2کرمانشاه

کلیه حقـوق این سایت برای وزارت آموزشلطفا منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید استان

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاياداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران، اداره کل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش

آموزش نیوز سایت وزیر آموزش و پرورشتعدادی از کاربران سایت خواستار ارتباط مستقیم با وزیر آموزش و پرورش و ارائه دیدگاهها و نظرات

الف پیرامون بیمه طلایی فرهنگیاندر مواردی آموزش وپرورش سهم بیمه پرداختی از سوی وزارتخانه را کاملا بر دوش کارمندان نهاده است

نظر شما در رابطه با وزیر آموزش وتازه ترین اخبار پنیری برای درمان بیماریهای گوارشی/تولید پنیر از یک نوع گیاه بومی در کشور

s