سامانه دانشجویی دانشگاه آزاد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مهاباددانشجوی گرامی زمان شروع کلاسها 91/07/01میباش د زمان اننتخاب واحد از تاریخ 91/06/20الی تاریخ 91/06/25

سامانه آموزش دانشگاهدانشجوياني كه درنيمسال دوم سال تحصيلي 92 91 فارغ التحصيل مي گردند ، بايستي تا قبل از زمان

سامانه دانشجویی دانشگاه1 زمان بندي انتخاب واحد ترم

سامانه دانشجویی دانشگاه آزادdorsacms design by pascalsystem group بسمه تعالی راهنمای ثبت نام اینترنتی دانشکده تحصیلات تکمیلی نیمسال

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوببه سایت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خوش آمدید

دانشگاه آزاد اسلامی واحدلطفا بعد از ورود اطلاعات شخصی و ثبت آن ، جهت فعال شدن سایت خود از سیستم خارج شده و دوباره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قرچکتوجه ویژه جهت ورود به پورتال دانشگاه حتما از مرورگر FireFox استفاده گردد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهپس از ورود به سیستم به دو روش میتوانید انتخاب واحد نمایید

s