اداری مالی صداوسیما

معاونت اداری مالی به سایت اطلاعسایت اطلاع رسانی و خدمات دولت الکترونیک معاونت اداری و مالی سازمان صدا وسیما

حق الزحمه ای های صداوسیما تقدس نژادحق الزحمه ای های صداوسیما تقدس نژاد تمام حق الزحمه ای ها تا پایان سال 89 ساماندهی میشوند

موسیان سرزمین کهن؛اسطوره مقاومتموسیان سرزمین کهن؛اسطوره مقاومت خبری فرهنگیتاریخی علمی موسیان سرزمین کهن؛اسطوره

افشای جزییات ارتباط نامشروع مجرینسخه مناسب چاپ ارسال به دوستان یکی از مجریان صداوسیما به اتهام ارتباط نامشروع با دختری

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداریدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب ماده ۳۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال

رضا منصوری؛ معاون وزیری که از دستگاهتقریبا باور کردنی نیست که مامور دولت بتواند چنین حرفی درباره گم کردن عمدی نامه‌ای با دستور

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانمختصات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی رسانه‌ای است که تنها متولی قانونی پخش

IRINN IRNN پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبرجامعترین پایگاه اطلاع رسانی خبری شامل اخبار مکتوب، فیلم، عکس و چند رسانه ای

s