اداره آموزش وپرورش شهر خوی

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاياداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران، اداره کل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش

اداره بخش ملاردكسب رتبه دوم در جشنواره بين المللي حضر آیت‌الله سید محمود علوی تجمع میلیونی

مديريت آموزش و پرورش زرين شهراداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مديريت آموزش و پرورش زرين شهر

اداره بخش قرچكديداررئيس وشوراي معاونين آموزش وپرورش 800نفرازدانش آموزان شهرستان قرچك در قا

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خميني شهرالگوي سخت افزاري مدارس هوشمند 21/01/91 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان به منظور جهت دهي

پورتال اداره کل آموزش و پرورش اردبیلمديركل آموزش و پرورش استان اردبيل شوراي آموزش و پرورش استان اردبيل رتبه برتر كشوري را كسب كرد

اداره آموزش وپرورش منطقه گهوارهاداره کل آموزش و پرورش استان كرمانشاه اداره آموزش وپرورش منطقه گهواره

اداره آموزش و پرورش بخشهای بهارستان1جلسه آموزشی امداد و نجات و کمک های اولی گرد همایی رابطین پژوهش و برگزاری کارگا

s